Seminarium 9 maj: Gunnar Wetterberg

Träd. En vandring i den svenska skogen

Sverige har vuxit ur skogen. Om samspelet mellan människorna och skogen genom årtusendena har historikern Gunnar Wetterberg skrivit Träd. En vandring i den svenska skogen, som går från trädens invandring eftet istiden, över de sanslöst rika träpatronernas 1800-tal och andra världskrigets avspärrning till de möjligheter som skogen öppnar för att klara klimatmålen och övergången till ett fossilfritt samhälle.

Gunnar Wetterberg, historiker, författare och aktiv samhällsdebattör – känd från Fråga Lund och som vinnare av På spåret.

Tid och plats:

17.30- 19.00 i Salliusgymnasiets aula, Östergatan 15, Eslöv. Obs platsen!
Pris:
50 kronor, studerande och medlemmar har fri entré. (Vi tar Swish)