Göran Tunhammars fond

När Landshövding Göran Tunhammars förordnande gick ut instiftade han en fond för främjande av entreprenörskap, öppenhet och mångfald. Fondens syfte är att lyfta fram personer, företag och organisationer som gjort insatser inom området, och Herbert Felixinstitutet har blivit tillfrågade om att förvalta den. Då fonden ligger väl i linje med institutets syfte och mål har styrelsen beslutat att bli förvaltare av fonden.

– Göran Tunhammar har varit en mycket god ambassadör för Herbert Felixinstitutet och det är en stor ära för oss att få förtroendet att förvalta fonden för främjande av entreprenörskap, öppenhet och mångfald, säger Herbert Felixinstitutets ordförande Cecilia Lind.

Vill du ge ett bidrag? Sätt då in pengar på Bankgiro: 5608-5210. Märk inbetalningen med ”Göran Tunhammars fond”.

 

Tidigare pristagare:

2017 – Basel Talebs

2016 – Fairooz Tamimi  

2015 – Ensamkommandes förbund

2014 – Antje Jackelén

2013 – Omid Mahmoudi