Styrelsen

Cecilia Lind, ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande i Eslöv.

Droppen urholkar stenen. Träget oförtrutet arbete ger resultat. Frågorna är högaktuella – det är viktigt att aldrig sluta kämpa för en bättre värld och vi måste alla komma ihåg Europas historia.

Lars Andersson Hult, ledamot. Doktor och lärare i historia.

Via Herbert Felixinstitutet hoppas jag bl a kunna anordna temadagar kring migration riktade mot skolorna, där vi t ex diskuterar hur ämnet historia kan undervisas i mångfaldens klassrum.

Stephan Müchler, vice ordförande. VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Sverige behöver fler invandrare och entreprenörer. Herbert Felix var ett utmärkt exempel. Allt vi kan bidra med är positivt – ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Kent Andersson, ledamot. Kommunfullmäktiges ordförande Malmö.

Entreprenörskap och mångfald i kombination bröt ny mark när institutet startade. Tidigare var mångfald kopplat till diskriminering och annat negativt. Möjligheterna är oändliga.

Lennart Lundquist, ledamot. Civilingenjör, VD Felix AB 1990-1995.

Som VD på Felix AB fick jag insikt i hur skicklig Herbert Felix var på att engagera handelskraft från främmande länder. Via Herbert Felixinstitutet kan vi bidra till såväl entreprenörskap som ökad integration.

Kristina Forslund

VD på Eslövs Bostads AB

Ullrika Gleisner

Rektor på Eslövs folkhögskola