Uncategorized
  • No categories

Seminarium 9 maj: Gunnar Wetterberg

Träd. En vandring i den svenska skogen Sverige har vuxit ur skogen. Om samspelet mellan människorna och skogen genom årtusendena har historikern Gunnar Wetterberg skrivit Träd. En vandring i den svenska skogen, som går från trädens invandring eftet istiden, över de sanslöst rika träpatronernas 1800-tal och andra världskrigets avspärrning till de möjligheter som skogen öppnar för…

Läs mer

Karin Svensson Smith

Seminarium 11 mars: Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith har varit politiker för Miljöpartiet i många år, både på nationell och lokal nivå. Hennes fokus ligger på miljön och klimatet – vår tids ödesfrågor. Under sin föreläsning på Herbert Felixinstitutet kommer hon att pratar om vilka åtgärder som behöver göras för att minska utsläppen, men också hur vi ska anpassa hos…

Läs mer

Seminarium 4 oktober: Ahmed Abdirahman

En av Sverige mest intressanta entreprenörer kommer till Eslöv. Ahmed Abdirahman har lyckats locka alla partiledare till Järva för en politikervecka, Veckans affärer har utnämnt honom till en supertalang i kategorien samhällsbyggare och i somras debuterade han som sommarpratare i P1. Ahmed Abdirahman flydde inbördeskriget i Somalia och kom till Sverige 1998. Under sin gymnasietid…

Läs mer

Christina Florin

Seminarium 31 maj: Christina Florin om svenska kvinnors rösträttskamp

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader – de ville inte framstå som bråkstakar som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt ’lagom’ sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns modiga rebeller även här i Sverige. Vilka var de som organiserade kvinnornas stora rösträttsrörelse…

Läs mer

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Seminarium 9 april: Katrin Stjernfeldt Jammeh om lokal demokrati

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är den första kvinna som utsetts till Malmös starke man. 2013 tog hon över som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd efter Ilmar Reepalu. Tidigare var hon kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd. Hon är född i Malmö, men uppvuxen utanför Trelleborg och har studerat statsvetenskap i Lund och Sheffield. Under sin…

Läs mer

Birgitta Ohlsson

Birgitta Ohlsson hyllar duktiga flickor

Redan som barn fick Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna och före detta EU- och demokratiminister, lära sig att hennes och andra flickors duktighet sticker i ögonen på omvärlden. – Jag minns speciellt ett tillfälle på förskolan då jag spenderat timmar med att bygga en väldigt avancerad pärlplatta. När de andra barnen och lärarna såg den…

Läs mer

Apartheid i Sydamerika

FN-dagen mot rasism 21 mars

Den 21 mars 1960 dödades 69 demonstranter och 180 personer skadades i bostadsområdet Sharpeville i Sydafrika i en protest mot det då rådande apartheidsystemet. Händelsen skapade stor uppståndelse och blev en symbol för kampen mot apartheid och rasism. Protesterna i Sharpeville riktade sig mot de passlagar som gällde i Sydafrika vid tiden – svarta sydafrikaner…

Läs mer

Så mår demokratin idag

”Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet.” Så skriver Olle Wästberg,  ansvarig för den demokratiutredning som regeringen beställde efter valet 2014, och som presenterades under 2016. Syftet var bland annat att, enkelt uttryckt, ta tempen på den svenska demokratin. Utredningen pekar på att de politiska klyftorna växer. De som är engagerade i politiska partier och civilsamhällesorganisationer…

Läs mer