Karin Svensson Smith

Seminarium 11 mars: Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith har varit politiker för Miljöpartiet i många år, både på nationell och lokal nivå. Hennes fokus ligger på miljön och klimatet – vår tids ödesfrågor. Under sin föreläsning på Herbert Felixinstitutet kommer hon att pratar om vilka åtgärder som behöver göras för att minska utsläppen, men också hur vi ska anpassa hos…

Läs mer

Vårens tema: Klimat och migration

Under våren arrangerar Herbert Felixinstitutet en föreläsningsserie på temat “klimat och migration”. De flesta känner till att klimatet håller på att förändras, och att det är vi själva som är ansvariga. Effekterna märks både på hemmaplan, men framförallt i länder som redan är hårt drabbade av fattigdom och krig. Detta driver människor på flykt. Men…

Läs mer

12 november: Vart är Ryssland på väg?

På många debatt- och ledarsidor i svenska medier målas bilden av Ryssland i allt mörkare färger. Många röster i debatten uttrycker idag oro över vart Ryssland är på väg. En annan bild finns också. Den färgas av en politisk beundran för Ryssland. Herbert Felixinstitutet, Historielärarnas Förening och Eslövs folkhögskola bjuder den 12 november in till…

Läs mer

Så mår demokratin idag

”Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet.” Så skriver Olle Wästberg,  ansvarig för den demokratiutredning som regeringen beställde efter valet 2014, och som presenterades under 2016. Syftet var bland annat att, enkelt uttryckt, ta tempen på den svenska demokratin. Utredningen pekar på att de politiska klyftorna växer. De som är engagerade i politiska partier och civilsamhällesorganisationer…

Läs mer

YES SHE CAN: Fotboll över gränserna – Seminarium med Cecilia Andrén Nyström

  Cecilia Andrén Nyström, grundare till organisationen Futebol dá Força, är idag baserad i Stockholm. Hon blev tilldelad Kompassrosen 2014 för sitt entreprenörskap som bidrar med en positiv och hållbar utveckling inom samhälle och för unga tjejer. Som ung tjej fick Cecilia Andrén Nyström frågan ”vill du bli ledare?”. Det va denna fråga som ledde…

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

SNS Konjunkturråd 2017 granskar den svenska arbetsmarknadspolitiken. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden väl. Sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är EU:s högsta. I rapporten konstaterar forskarna dock att: Unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare. Lönespridningen i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder. Den har varit i stort…

Läs mer

Rapport om Invandring och företagande

Personer födda utanför Sverige har idag betydligt lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda befolkningen. Då utlandsfödda har en relativt hög andel egenföretagare, lyfts inte sällan just företagande fram som en möjlighet att öka sysselsättningen i gruppen. Rapporten är skriven av Martin Klinthäll, Zoran Slavnic och Susanne Urban, forskare vid Linköpings universitet, samt Craig Mitchell och Tobias…

Läs mer

Malmö högskola ny partner

I juni blev det klart att Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) sluter partnerskapsavtal med Herbert Felixinstitutet. Tidigare har Herbert Felixinstitutet bland annat haft en gästprofessur i samarbete med Företagsekonomiska institutet vid Lunds universitet. Partnerskapet med Malmö högskola innebär att MIM istället blir det formella lärosätet för samarbete framöver. Med migration…

Läs mer

Exklusiv artikel- Fairooz Tamimi om Herbert Felixinstitutet

Läs Fairooz Tamimis exklusiva artikel som inviger faktadelen på vår nya hemsida. Tamimi berättar sin historia och lyfter fram Herbert Felixinstitutet som framtida nyckelaktör för utlandsfödda entreprenörers väg in i det svenska samhället. Det största problemet idag är att det saknas information om vilken kunskap och erfarenheter nyanlända i Sverige har. Vilka företag har de bedrivit…

Läs mer

An accelerator for foreign-born entrepreneurs in Skåne

This pre-study highlights some of the potential collaboration areas with the current innovation system, gives a picture of the existing accelerator structure in Europe, identifies areas where foreign-born entrepreneurs find the Swedish system too complicated, and gives concrete recommendations for a way forward. The main conclusion from this pre-study is the urgent need for a…

Läs mer