Seminarium 9 maj: Gunnar Wetterberg

Träd. En vandring i den svenska skogen Sverige har vuxit ur skogen. Om samspelet mellan människorna och skogen genom årtusendena har historikern Gunnar Wetterberg skrivit Träd. En vandring i den svenska skogen, som går från trädens invandring eftet istiden, över de sanslöst rika träpatronernas 1800-tal och andra världskrigets avspärrning till de möjligheter som skogen öppnar för…

Läs mer

Seminarium 11 april: Martin Hultman

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Trots att konsekvenserna av koldioxidutsläppen från fossila bränslen har varit allmänt kända sedan 30 år tillbaka har utmaningen inte tagits på allvar. Hur kan det komma sig att forskarnas varningar mer eller mindre ignoreras? Docent Martin Hultman leder ett fyraårigt forskningsprogram vid Chalmers i Göteborg. Hultman förekommer flitigt som…

Läs mer

Karin Svensson Smith

Seminarium 11 mars: Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith har varit politiker för Miljöpartiet i många år, både på nationell och lokal nivå. Hennes fokus ligger på miljön och klimatet – vår tids ödesfrågor. Under sin föreläsning på Herbert Felixinstitutet kommer hon att pratar om vilka åtgärder som behöver göras för att minska utsläppen, men också hur vi ska anpassa hos…

Läs mer

Vårens tema: Klimat och migration

Under våren arrangerar Herbert Felixinstitutet en föreläsningsserie på temat “klimat och migration”. De flesta känner till att klimatet håller på att förändras, och att det är vi själva som är ansvariga. Effekterna märks både på hemmaplan, men framförallt i länder som redan är hårt drabbade av fattigdom och krig. Detta driver människor på flykt. Men…

Läs mer

Shora Esamailian

Seminarium 7 februari: Shora Esmailian

På flykt i en varmare värld Över 65 miljoner människor är på flykt idag, inte bara undan krig och konflikt utan också undan klimatförändringarnas effekter såsom extrema väderhändelser, höjda havsnivåer, torka och vattenbrist. Samtidigt som de rika länderna har ett historiskt och ekonomiskt ansvar i skapandet av den globala uppvärmningen blir det vanligare att de…

Läs mer

Seminarium 20 november: Åsa Wikforss

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stockholms universitet, och författare till boken Alternativa fakta, en bok som släpptes 2017 och som väckt stor uppmärksamhet. Boken handlar om kunskapen och dess fiender, om sanning, fakta och kunskap och hur vår kunskap är en social konstruktion vilket gör oss sårbara för påhittade nyheter. Åsa Wikforss undersöker…

Läs mer

Seminarium 29 oktober: Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascaliodu är journalist, författare och debattör. Hon slog igenom för den breda massan som programledare för SVT-programmet Mosaik under mitten av 1990-talet. Sedan dess har hon synts i en mängd olika sammanhang. Men engagemanget för samhället och de som är svaga har hela tiden varit närvarande under hennes karriär. den 29 oktober kommer  Alexandra…

Läs mer

Utlandsföddas entreprenörskap och invandrad arbetskraft – hur svårt kan det vara?

Att starta företag är tufft och kräver en vilja av stål, oavsett vem man är. Men är det ännu svårare för de som är födda utomlands? Och hur är det att etablera sig på arbetsmarknaden när man kommer från en ett annat land med en helt annan kultur? Herbert Felixinstitutet och Sydsvenska handelskammaren vill gemensamt…

Läs mer

12 november: Vart är Ryssland på väg?

På många debatt- och ledarsidor i svenska medier målas bilden av Ryssland i allt mörkare färger. Många röster i debatten uttrycker idag oro över vart Ryssland är på väg. En annan bild finns också. Den färgas av en politisk beundran för Ryssland. Herbert Felixinstitutet, Historielärarnas Förening och Eslövs folkhögskola bjuder den 12 november in till…

Läs mer